ticket to ride
ליצור מסלולי רכבות ברחבי ארצות הברית עם המשחק שמכר כבר למעלה מ-3 מיליון עותקים. בטיקט טו רייד כל שחקן מקבל מסלולי רכבות שעליו ליצור בעזרת שימוש בקלפים ובקרונות, בתור יש לך תמיד רק שלוש אפשרויות לשחק: 1.לקחת קלפים: עלמנת לבנות קטעים ממסלולים לרכבות עליך להשתמש בקלפים(חלק מהמסלולים בעלי צבע מסוים ועלייך להשתמש בהם בקלפים שתואמים לצבע הקטע) כך שתמיד יש צורך בעוד קלפים, ניתן לקחת שני קלפים רגילים או אחד “ג’וקר”(לוקומוטיב) שמשמש כקלף בכל צבע אותו תבחר. 2.להנח קרונות: כאמור כאשר שחקן רוצה להניח קרונות עליו לבחור קטע בלוח אותו הוא יכול להניח בעזרת הקלפים אותם הוא מחזיק אך חשוב לציין שאין אפשרות לבנות רק חלק אחד מקטע אלא רק מקטעים שלמים(אם ישנו קטע בעל 4 חלקים בצבע ירוק ולי יש רק 3 אין ביכולתי לבנות חלק מהקטע), שחקן מקבל נקודות בהנחת קרונות(כמה שיותר יותר נקודות) 3. לקחת מסלולים: שלוף3קלפים מחפיסת המסלולים אך זהירות! עליך לבחור לפחות אחד מהמסלולים המקשרים בין שתי ערים גם אם אין ביכולתך אפשרות לעשות זאת(מעט מדי קרונות, הדרך חסומה על ידי שחקן אחר) חשיבות המסלולים הינה בצבירת נקודות לפי המספרים המופיעים על הקלף(מסלול יותר ארוך יניב יותר נקודות) אך אי השלמת מסלול גורר עונש של מינוס נקודות(לפי המספר המופיע על הקלף
תקף בסניף - הדסה ירושלים
עד סוף המלאי, טלח
תוקף - 25.06.2020

הוסף לסל